Általános Szerződési Feltételek - Espresso Italia Speciale

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Rostás Zsolt (7400 Kaposvár, Egyenesi út 5.; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") alapján szolgáltatóként társaságunk működteti. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen elektronikus szerződésben meghatározott felek között jön létre.
A szerződés nyelve: magyar.

Rostás Zsolt egyéni vállalkozó adatai:
Engedélyszám: 42890888
Adószáma: 67050356-1-34
Székhelye: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 5.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webcím: www.kavekapszula.info
Telefon: +36(20)3555505


Általános tudnivalók: 

Webáruházunkban megtalálható áru vásárlója lehet bármely, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

Leendő vásárlóinkat kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztrálják magukat. A helytelen adatok megadásával kitöltött regisztráció miatt bekövetkezett bárminemű problémáért cégünk nem vállal felelősséget. A regisztrációval vásárlónk tudomásul veszi az ÁSZF-ben foglaltakat. 

Amennyiben a vásárló elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató A Vásárló megrendeléséről e-mail-es visszaigazolást küld, amely tájékoztatja a megrendelés létrejöttéről, a megrendelt termék(ek)-ről, illetve a szállítás várható idejéről.
A létrejött szerződés a vásárlás teljesítéséig szabadon módosítható, illetve minden következmény nélkül lemondható. Ez telefonon vagy e-mailben lehetséges.
Az adott árucikk jellemzőit a hozzátartozó termékleírásból tudhatja meg részletesen. A termékleírásokat, sajtóbejelentéseket a gyártóktól kapjuk, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk. A termékekhez kapcsolódó fotók helyenként illusztrációk, így a tényleges termékek ettől eltérhetnek.
A termék vételára mindig az adott áru mellett feltüntetett bruttó (áfás) ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

A vásárlás menete: 
1. A webáruházon keresztül tudja az Önnek megfelelő terméket kiválasztani, az előzetes regisztráció után.
2. A Kosárba helyezés előtt a megrendelni kívánt mennyiséget kérjük, írja be, és ellenőrizze le, mielőtt megnyomja a Kosár gombot.
3. A kiválasztott termékeket tetszőlegesen tudja a megrendelés menete közben módosítani, esetlegesen törölni a megadott mennyiség átírásával, esetleges törlésével, a jobb oldali felhasználói felületen.
4. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím eltér egymástól, kérjük, még a megrendelés befejezése előtt ezt jelezze az adatok megadásával.
5. A fizetési módot Ön választhatja ki, miszerint postai utánvéttel vagy előre utalással szeretné kézhez kapni a megrendelt termékeket.
6. A Pénztárhoz való gomb megnyomásával véglegesítheti a vásárlást.
7. A Megrendelésről e-mailben tájékoztatót küldünk, az ebben szereplő linkkel tudja megerősíteni a vásárlási szándékát.

Fizetési feltételek:
A kávékapszula.info oldalon az árak forintban értendőek és az áfát tartalmazzák.
Fizetési lehetőségek: Utánvét, banki átutalás.
Banki átutalás:
Kedvezményezett: Rostás Zsolt
Számlaszám: 11743002-20206514
Bank: OTP Bank

Szállítási feltételek:
Ingyenes szállítás feltételei: Minimum 200db kávékapszula rendelése. Kaposvár és Kaposvár-Kiskunhalas közötti útvonal.

Házhoz szállítás:
A termék házhoz szállítása esetén, az áruátvételkor történik a fizetés a kézbesítő futárnak, postai alkalmazottnak.
Szállítási idő: 72 óra
Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 2 munkanapon belül átadja a futárszolgálatnak, aki általában a következő munkanap kikézbesíti azt a megrendelőnek. Esetleges eltérésekről a Vásárlót értesítjük. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról E-mail értesítést küldünk. A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is. 
A szerződésben vállalt határidőn belül történő teljesítésért mindent megteszünk. Ha a szerződést ennek ellenére mégsem tudjuk teljesíteni, mert az áru mégsem áll rendelkezésre, haladéktalanul tájékoztatjuk vásárlónkat, és részére a már megfizetett összeget visszatérítjük. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.
A házhoz szállítás költsége előre utalás esetén bruttó 1100 forint, utánvéttel 1200 forint.
Fontos, hogy a csomag átvételekor tételesen ellenőrizze annak hiánytalan tartalmát, valamint a doboz sértetlenségét. Az átvétel utáni sérülésekre, valamint hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A várható szállítási napon kérjük, tegye lehetővé a futárnak, hogy a megrendelt termékeket átadhassa.
Kiszállító futár cég: Magyar Posta
Átvételi pontra történő szállítás esetén:
Banki utalásnál:
- Pick Pack Pont: 900 Ft
- Posta Pont (MOL kút): 950 Ft
Utánvéttel:
- Pick Pack Pont: 1000 Ft
- Posta Pont: 1100 Ft
A megrendeléséhez tartozó számlát a csomagokhoz csatoljuk.


Vásárlástól való elállás joga:
A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.Ennek módjáról  a fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezik.
Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a vásárló az árut átvette.  A fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére. Az eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideéertve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is visszatéríteni.
A Vásárló elállási nyilatkozatát
- telefonon: 06203555505
- postai úton: Rostás Zsolt
                   7400 Kaposvár
                   Egyenesi út 5.
- e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen
közölheti a Szolgáltatóval.

Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseletes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve megtagadhatja az áru visszavásárlását. Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga. 


Jótállás, szavatosság, garancia:
Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást.
A jótállás keretében az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a jogszabályban vagy az általa meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni. Csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve a termék valamilyen külső behatás következtében romlott el.
Az általunk forgalmazott kompatibilis kávékapszulák használata után a kávékapszulás gépen okozott esetleges meghibásodásokért felelősséget nem vállalunk.

A termék cseréje:
Ha a termék a vásárlásától számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre kell kicserélni. Kávékapszula esetében a terméket kizárólag akkor tudjuk kicserélni, amennyiben 2 db kapszula hiányzik a megbontott, és kipróbált dobozból. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. Ezt a fogyasztó dönti el. 

Magyar nyelvű használati útmutató:
A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.

Adatvédelem:
A Szolgáltató a vele kapcsolatba került ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ezen adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. Hírlevelet csak az erre a szolgáltatásra feliratkozott érdeklődőknek küld ki.

A jogérvényesítés elévülési ideje:
A nem tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap. Ha a vásárló e hat hónap alatt menthető okból nem tudja szavatossági jogait érvényesíteni így különösen, ha a hiba jellegénél, avagy a dolog természeténél fogva hat hónapon belül nem volt felismerhető - szavatossági jogait a teljesítéstől (vásárlástól) számított egy évig érvényesítheti.

Panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:
Budapest Város Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. 1052. Budapest, Városház utca 7.

800x600

Általános Szerződési Feltételek

BEJELENTKEZÉS
FACEBOOK
Híreink